gården Klarskov i Marslev

© Lis Klarskov Jensens aner

Gården Klarskov (Marslev sogn)

(Kilde:  Wikipedia, den frie encyklopædi)
Klarskov er en gammel hovedgård. Den nævnes første gang i 1400. Gården ligger stadig i Holev, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Kerteminde Kommune (tidligere Langeskov Kommune).
Hovedbygningen er opført i 1793 og genopført i 1823 efter en brand.
Klarskov Gods er på 162 hektar

Gårdens ejere
Det ældste dokument for Klarskov er et skiftebrev fra 15. marts 1383.
Absalon Jacobsen (Ulfeld)
og hustru Cecilie Joensdatter efterlod sig  dette skiftebrev, der bl.a. handler om gården i Marslev. Den har siden haft ejere som bl.a. Basse, Antvorskov Kloster - og efter reformationen -  Hardenberg, Gyldenstjerne, Podebusk, Bille, Thrane, Friis, Lerche...
(Kilde: "Til Klarskovs Historie", manuskript udarbejdet af civil.ing. H.K. Nielsen, Hjallelse, 1966. Fyns Landsarkiv)

Klarskov-slægten ejere 1694-98 og 1701-1732
Efter civil.ing. H K Nielsens undersøgte kildemateriale var Knud Lerche ejer af gården 1694-98. Læs om hans historie under beskrivelsen af Anne Sophie Ottesdatter. 3 år efter kom hovedgården igen ind i Klarskov-slægten. Den 22. november 1701 blev den skødet til Hans Caspar Peitersen på Ristinge, der var gift med Ingeborg Sørensdatter Æbeltoft. Hans Caspar Peitersen døde den 6. november 1730, 62 år gammel, og hans enke afhændede gården til Hans Lindegaard, der fik skøde derpå 9. december 1732, ifølge "Til Klarskovs Historie". Hermed var gården ude af slægten Klarskovs eje.

Ejere af Klarskov iflg. civil.ing H K Nielsens forskning
(Årstallene er anslået, se HKN's manuskript nedenfor)
???? - 1383 Absalon Ulfeld og hustru Cecilie Joensdatter
1383 - 14?? Johannes Absalonsen Ulfeld, søn
14?? - 1423 Aksel Andersen
1423 - 1448 Steen Basse til Tybjerg, død 1448
1448 - 1536 Antvorskov Kloster
1536 - 1584 Kronen
1584 - 1629 Erik Hardenberg til Mattrup og Skovsbo, død 1604
1604 - 1629*) Mette Hardenberg, død 1629 og Predbjørn Gyldenstjerne
1629 - 1638*) Knud Gyldenstjerne, død 1638
1638 - 1669*) Henrik Gyldenstjerne, død 1669
1669 - 1679 Lisbeth Podebusk, enke død 1679
1679 - 1684 Mette Gyldenstjerne og Knud Bille, død 1684
1684 - 1693 Mette Gyldenstjerne, enke
1693 - 1694 Mads Thrane, sognepræst
1694 - 1698 Knud Lerche, sognepræst (ejer til 1611?)
1698 - ???? Joachim Henrich von Barner, major
???? - 1699 Christian Andersen Fich, kapellan og Magdalene A Klyne
1699 - ???? Grev Wedell til Wedellsborg
1701 - 1732 Hans Caspar Peitersen/Knud Lerche/Anna Sophia Ottesdatter
1732 - 1734 Hans Lindegaard
1734 - 1736 Godske Hans von Brügmann til Østergaard, død 1736
1736 - 1744? Casper Hermann von Brügmann, søn, død 1751
1744? - 1751 Hans Pedersen, herredsfoged
1751 - 1752 Morten Madsen Møller
1752 - 1758 Eva Margrethe Grüner, enke efter Peder Rosenørn
1758 - 1761 Vincents von Steensen
1761 - 1764 Jacob Pachau
1764 - 1765 Åsum byfæller, sognefoged, gårdmænd Klarskov og Åsum by?
1765 - 1766 Christian Ehrenreich von Brockdorff, ritmester
1766 - 1767 Cathrine Marie de Hansen
1767 - 1767 Peter Eilschow, købmand
1767 - 1771 Anders Haugsted, konsumptionsforpagter
1771 - 1774 Madame de Hansen
1774 - 1792 Anders Haugsted
1792 - 1812 Peder Leth på Christiansdal, inspektør, død 1812
1812 - 1828 Kirsten Rasmusdatter Leth, enke, død 1834
1828 - 1843 Peder Leth, søn, død 1843
1843 - 1875 Laura Cathrine Nielsdatter Leth, enke, død 1875
1875 - 1877 Knud Frederik Leth, død 1877
1877 - 1895 Marie Kirstine Leth, enke
1895 - 1905 Jørgen Sørensen Hedegaard, cand. theol.
1905 - 1952 Vilhelm Friis fra Øllingsøgård, forvalter
1952 - 1972 Erik Friis, søn
1972 - 2005 Jørgen Friis, søn
2005 - Jens Ulrik Friis

Se det originale manuskript her (Picasaweb): http://picasaweb.google.dk/lisklarskov/KlarskovsEjereMarslev?feat=email#

Klarskovs-ejere (Marslev)

 

Skiftet i 1743
Skiftet efter Hans Caspar Peitersen og Ingeborg Sørendatter Ebeltoft. Indsendt af Eskild Marstrand.
Download Klarskov-skiftet af 1743 (pdf-fil).

 

 

 

 

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Porten ind til Klarskovs hovedbygning, gårdsplads og avlsbygninger.Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Porten ind til Klarskovs hovedbygning, gårdsplads og avlsbygninger

Klarskovs store ladekompleks med hovedporten ind til hovedbygning og "gadekær". Foto: Lis KLarskov Jensen 2004
Klarskovs ladekompleks med hovedporten
ind til hovedbygning og stalde

En af de kæmpestore lader foran Klarskov. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
En af de kæmpestore lader til højre for porten, foran Klarskov

En af de kæmpestore lader til venstre for porten, med "gadekær". Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
En af de kæmpestore lader til venstre for porten, med "gadekær"

Et lille hus ved indkørslen til gården Klarskov. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Et lille hus (gl. smedie?)
ved indkørslen
til gården Klarskov

Klarskov hovedbygning. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Klarskovs hovedbygning

Gården Klarskov ved Marslev på Fyn. Set gennem porten. Foto Lis Klarskov Jensen 2004
Sidebygning tv. og hovedbygning,

set gennem porten.

Gården Klarskov ved Marslev på Fyn. Set gennem porten. Foto Lis Klarskov Jensen 2004
Hoved- og sidebygning

set gennem porten