links

- så længe linket findes...

Arbejdermuseet
http://www.arbejdermuseet.dk/

Bauers kalender
http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

Database med historiske kilder
http://ddd.dda.dk/

DAISY-databasen - bestilling af arkivalier
http://daisy.sa.dk/default.asp

Danmarks kirker
http://www.danmarkskirker.dk/

Det kongelige Bibliotek
http://www.kb.dk/da/index.html

DIS-Danmark
http://www.dis-danmark.dk/forside.php

http://www.folketimidten.dk/

Dragter - epitafier - gravsten
http://www.livinghistory.dk/

Fyns historieportal
http://www.historie-info.dk

Gravsten og epitafier
http://www.gravstenogepitafier.dk/

Herreds-kort
http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm

Historikerportalen
http://www.historikerportalen.dk/

Humble-epitafiet i Hesselager
http://www.fynhistorie.dk/node/6291

Kildeskriftselskabet
http://www.kildeskriftselskabet.dk/

Kirkebøger og folketællinger
www.arkivalieronline.dk

Kvarterer i København
http://home6.inet.tele.dk/flemclar/Kvarterer.html

Lindas slægtsforskningssider
http://www.alda.dk/anera-res.php

NOKS - en arkivdatabase
http://www.noks.dk/

Portrætregistranten (Det Kgl. Bibliotek) http://www.kb.dk/da/nb/materialer/billeder/portraetregistrant/

Privat-arkiv-database
http://www.danpa.dk/

Ribe-historie
http://www.sitecenter.dk/martander/slgtenbaggeogdensanerimiddelalderensribe/

Rigsarkivet
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/organisation/rigsarkivet

Slægtsdatabasen
http://genealogy.arga.dk/index.php

Slægtsdatabase på Lolland-Falster / Wiberg præstehistorie
http://www.tom-stryhn.com/

Statens Arkiver
http://www.sa.dk/content/dk

Stednavne - sogne- herreder - amter
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Ved Kogsbøl landsby, Fyn, 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Ved Kogsbøl landsby
Fyn 2004