Mogens Jensen Klarskov 1770-1850

© Lis Klarskov Jensens aner

Guldsmeden fra Kirke Saabye ved Roskilde
Denne søn af Jens Bredal Sørensen Klarskov (1742 - 1811) og Ane Catrine Olsdatter (o.1741- 1815) blev guldsmed - måske ved et tilfælde eller?

Født 1770 i Kirke Saabye?
Det er uvist, hvor Mogens Klarskov blev født, ifølge slægtsforskeren Søren Klarskov Larsen, men forældrene holdt bryllup på Lindholm gods, hvor de begge tjente, og de foreviste den 7.7.1767 både kongebrev og consumptionstilladelse for at blive ægteviede på Lindholm. Læs Lejre historiske forenings historie om Lindholm gods. Billeder. PDF-fil.

Det kunne se ud som om Mogens Klarskov blev født på en gård i Kirke Saabye, som faderen Jens Klarskov fæstede den 1.6.1769, flyttet til Ny Torkildstrup. Læs mere om gården under forældrene.
Lægds-jordbogen for Lindholm gods 1772 viser, at der til Klarskovgården i Ny Torkilstrup har været ca. 105 td. ld. Hartkorn 8 Td. 3 Skp. 2 Fjdk. 2 1/4 Alb. (La Cours Danske Gårde).

Dåben er desværre ikke til at se i kirkebogens dåbsnoteringer, da den først begynder den 6. januar 1771, men Mogens Klarskov er muligvis født omkring den 7. august 1770, da han iflg. kirkebogen var 79½ år gammel ved sin død den 7. februar 1850. (1845-1858 Kirke Såby sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, opslag 181.)

Konfirmeret 1786, 15½ år gammel
Mogens Klarskov, søn af Jens Klarskou, gårdmand, blev konfirmeret i Såby kirke quasimodo 1786, dvs. søndag den 23. april 1786. Han var da 15½ år gl. dvs. født omkring den 23. oktober 1770. (1771-1831 for Kirke Såby, AO opslag 239.)  Ved konfirmationen boede han i Ny Torkildstrup.

FT 1787 - fabriksdreng på sølv og knapfabrik i Såby
Efter konfirmationen i 1786 blev han ansat som fabrik-dreng i den plet- og knapfabrik i Kirke Såby, der blev anlagt af guldsmed og hof-juveler Frederik Fabritius 1786, der ikke varede længere end til ca. 1819. (Wikipedia). Men denne ansættelse i fabrikken har sandsynligvis givet ham mulighed for at komme i lære som sølv- og guldsmed (se nedenfor), jf. at Frederik Fabritius var forlover ved Mogens Klarskovs bryllup i 1799.
Roskilde, Voldborg, Saaby, Nye-Torkildstrup, , 149, FT-1787, C2260
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Klarskou 48 Gift Husbonde Gaardmand
Maren Nielsdatter 47 Gift Madmoder [fejlskrivning for Ane Olsdatter?, LKJ]
Søren Jensen 20 Ugift Deres Børn
Mogens Jensen 16 Ugift Deres Børn Fabrik-Dreng i Saabye
Christian Ludvig Jensen 15 Ugift Deres Børn
Johanne Jensdatter 9 Ugift Deres Børn
Bodil Marie Jensdatter 8 Ugift Deres Børn
Christian Johansen 24 Ugift TienesteFolk
Inger Hansdatter 30 Ugift TienesteFolk
Karen Povelsdatter 16 Ugift TienesteFolk

Her ses Mogens Klarskovs familie 13 år senere:
Roskilde, Voldborg, Saaby, Ny Torkildstrup, , 1ste Familie, FT-1801, B6479
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Klarskou 59 Gift Mand Gaardbruger
Ane Cathr. Olsdatter 60 Gift Hustrue

Kristian Klarskou 28 Ugift Søn
Rasmus Jensen 26 Ugift Tienestef
Ane Larsdatter 21 Ugift Tienestef
Kristiane Jensdatter 18 Ugift Tienestef

Karrieren og familieliv


Et par empire saltkar af sølv med glaskar af mester Mogens Klarschow, KBH 1819. (Kilde: www.bruun-rasmussen.dk)

"Han blev så sølv og guldsmed og fæster 1802 skovfogedhuset ved Lindholm, og dette står omtrent som dengang han indrettede sig værksted her. Hans arbejder var undertiden hele kunstværker, og enkelte ting findes endnu i familieeje. Blandt andet er alterkalken i Gevninge kirke forarbejdet af ham, den er fra 1808, i Empirestil, 19,5 cm høj på bægeret er graveret guirlander og blade samt to medaljoner med baronen og hustrus navnetræk og om randen i kursiv " Givet af Lindholm herskab denne Kalk og Fad til Gevninge kirke 1808", og mestermærke for M. J. Klarschow.
(Kilde: Søren Klarskov Larsen). Læs Lejre historiske forenings historie om Lindholm gods. Billeder. PDF-fil.


Bestillingsarbejde lavet 1819 ( www.bruun-rasmussen.dk 2013)

Mogens Jensen Klarskov har lavet nogle meget fine arbejder, men kunne ikke leve af det som så mange andre inden for faget på den tid, både store og små. Der var uheldigvis økonomisk krise på den tid bl.a. pga. krige med efterfølgende statsbankerot i 1813. Selv Frederik Fabritius, juveler, der var igangsætter og ejer af fabrikken i Såby, og ejer af værksted i København, mærkede den økonomiske afmatning så meget, at han anmodede skifteretten om at tage hans bo under behandling i 1797. (Kilde: V. Maarssø), Kgl. Hof-Juveler Frederik Fabritius var forlover for Mogens J Klarskov ved vielsen i 1799, se nedenfor.

Vedr. smedemærker: Chr. A. Bøje: Danske guld- og sølv-smedemærker før 1870, bind 1, 1979. Bo Bramsen: Andreas Holm, 1976.

Gift 1799 i København
Folketællinger oplyser, at Mogens J Klarskov blev gift med Bodil Jørgensdatter, der må være født o. 1777. Vielsen foregik i Garnisons sogn og sandsynligvis i Garnisons kirke på Skt. Annæ Plads 4 i København.

"D. 1ste (juni 1799) ere indskreven til Ægteskab unge Folk Mogens Jensen Klarskov og Bodild Jørgensdatter tienende Br.br. (brændevinsbrænder) Asser *) Amalie gaden at disse Personer ere frie for Ægteskabs Løfte andensteds og foruden er ubeslægtede, derfor indestaar vi undertegnede som Forlovere efter Loven

for Brudgommen
Frid. Fabritz Juvelerer
paa Store Kiøbmagergade

for Bruden
Lars Olsen, Studiosus
Hyskenstræde"
Tak til Asger Berg for transkribering af teksten, www.slaegtogdata.dk
(Kilde: kb for 1780-1799, Garnisons sogn i København, opslag 131.)

 *) Denne "Asser" var sandsynligvis hofmedaillør Daniel Jensen Adzer, uddannet guldsmed, der i FT 1801 var 69 år (f. 1732-1808 i Skt. Petri sogn) Gift 2. med Christiane Frederikke Schäffer. Boede med hustru (og havde tjenestepige) på Charlotten-borg slot fra 1781 til sin død "i ret trange kår", da der ikke var meget brug for hans arbejde efter regeringsskiftet iflg. www.denstoredanske.dk. Brændevinsbrændere var en meget stor gruppe på den tid i KBH. (Bo Bramsen: Andreas Holm)
 

Tilbage i Abbetved o. 1800
Roskilde, Voldborg, Saaby, Abbetved, , 7. Familie, FT-1801, B6479
Mogens Jensen 31 Gift Mand Pletterer og Messing- Arbeeyder
Bodil Jørgensdatter 24 Gift Hustru

Agate Johanne Mogensdatter 1 Ugift Daeter
Marie Larsdatter 16 Ugift Tjeneste Pige

Børn
Der var flere børn i ægteskabet, bl.a.
1. Agathe Johanne Mogensdtr. Klarskov, født 15.7.1800 og hjemmedøbt, døbt 17. juli 1800 i Kirke Såby kirke (kb 1771-1831, Kirke Såby, Voldborg, Roskilde, opslag 108, dåb 28).
Blev gift med Lars Hansen, Ejbygården, hvor Mogens Klarskov kom til at tilbringe sine sidste dage. Fik efterslægt: Lars Peder, Jens, Ludvig Mogensen Larsen, Bodil.
Hun døde den 1.4.1871, Ejby, 71 år gl. Begravet 8.4.1871, og var gift med gårdaftægtsmand Hans Andersen i Ejby, født i Abbetved. (kb for 1854-1885, Rye sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, opslag 336).
2. Dødfødt pige, født 24.7.1801 (kb 1771-1831, Kirke Såby, Voldborg, Roskilde, opslag 111).
3. Jørgen Mogensen Klarskov født 15.9.1802, hjemmedøbt i Abbetved, dåb i kirken 17. sept. 1802 (kb 1771-1831, Kirke Såby, Voldborg, Roskilde, opslag 114, dåb 38).
Gårdmand på Vipperød gård, gift med Anne Marie Nielsdatter 31.10.1828, hun født 1809)
4. Jens Mogensen Klarskov, født 29.2.1804 i Abbetved, hjemmedøbt, døbt 2. marts. (kb 1771-1831, Kirke Såby, Voldborg, Roskilde, opslag 118, dåb 15). Han døde 6.10.1820, begravet den 12.10.1820, 16½ år gammel. (kb 1771-1831, Kirke Såby, Voldborg, Roskilde, begr. 31, opslag 301.)
5. Else Cathrine Mogensdatter Klarskov, født 25.11.1806 i Abbetved, hjemmedøbt, døbt 1. post epitaph. 1806 i kirken. (kb 1771-1831, Kirke Såby, Voldborg, Roskilde, opslag 125, dåb 45). Blev gift med Peder Hansen 18.10.1827.
6. Lars Mogensen Klarskov, født 27. august 1808, hjemmedøbt 31. august i Kirke Såby, faderen husmand og sølv-arbejder i Abbetved. Barnet kom ikke i kirken, (kb 1771-1831, Kirke Såby, Voldborg, Roskilde, opslag 128, nr. 26)
7. Lars Mogensen Klarskov, født 1.1.1811, hjemmedøbt, døbt 19. januar 1811, faderen husmand og guldsmed ..., Skyttehuset ved Abbetved. (kb 1771-1831, Kirke Såby, Voldborg, Roskilde, opslag 135, nr. 2). Død 4.6.1830, begr. 8.6.1830,  19 år. (kb 1814-1832, Kirke Såby, Voldborg, Roskilde, opslag 287, nr. 192)


"Pletteur" i 1834 i Abbetved
Roskilde, Voldborg, Saaby, Abbetved, Et Huus, 131, FT-1834, C1821
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Mogens Klausen?? 64 Gift Pl??
Lisbet ?? 57 Gift Hans Kone

Jens Larsen 7 Ugift Deres Datterbarn
Christian Andersen 61 Enkemand Tjenestefolk
Ane Marie Nielsdatter 19 Ugift Tjenestefolk
- indtasteren har ikke kunnet læse den håndskrevne folketælling, men i den originale folketælling kan man se de rigtige oplysninger:
"Mogens Klarskov 64 Gift Pletteur
Bodil Jørgensdatter 57 Gift Hans Kone"
på http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_folketallinger#
Folketællinger, 1834, Landsogn, Københavns amt, Volborg herred, Kirke Såby, opslag 19).
(Hans bror Christian Ludvig Klarskov og familie 1834, Jordbjergården, ses på opslag 17 samme folketælling.

FT 1840 i Abbetved
Roskilde, Voldborg, Saaby, Abbetved, Et Huus, 135, FT-1840, C8065
Mogens Klarskov 70 Gift Pletteur
Bodil Jørgensdatter 63 Gift Hans kone

Hans Hieronimussen 22 Ugift Tjenestefolk
Marie Pedersdatter 19 Ugift Tjenestefolk

FT 1845 Guldsmed i Abbetved
Roskilde, Voldborg, Saaby, Abbetved, et huus, 144, FT-1845, B7862
Mogens Klarskov 75 Enke(mand) guldsmed her i sognet [Kirke Saabye]
Jens Jensen 19 Ugift tjenestefolk dto [Kirke Saabye]
Maren Povlsdatter 24 Ugift tjenestefolk Kidserup sogn, Roeskilde Amt

Bodil Jørgensdatter, gift Klarskov - død 1841
68 år gammel døde Bodil Jørgensdatter i Abbetved den 6. februar 1841 og blev begravet den 14. februar (kirkebogen for 1832-1844, Roskilde, Voldborg, Saaby, Abbetved, opslag 184.)
Hun var født den 20.7. i 1777 i Torkildstrup, datter af Jørgen Hansen (og Else Kristensdatter). Faddere var Jens Rasmussens kone (bar barnet), Lars Rasmussen, Peder Jensen, Peder Olsen, Jens Rasmussen i Torkildstrup. (kb for 1771-1831 Kirke Såby, Voldborg herred, Roskilde amt, opslag 27.)

Her er Bodil Jørgensdatters familie 10 år senere:
Folketællingen 1787 for Kirke Såby
Roskilde, Voldborg, Saaby, Torkildstrup, , 115, FT-1787, C2260
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Hansen 54 Gift Husbonde Gaardmand
Else Kristensdatter 40 Gift Madmoder
Jens Jørgensen 17 Ugift Børn af Mandens sidste Egteskab
Hans Jørgensen 14 Ugift Børn af Mandens sidste Egteskab
Bodil Jørgensdatter 10 Ugift Børn af Mandens sidste Egteskab
Sophie Jørgensdatter 7 Ugift Børn af Mandens sidste Egteskab
Maren Jørgensdatter 4 Ugift Børn af Mandens sidste Egteskab
Kristen Andersen 27 Ugift Tieneste-Folk
Hans Larsen 22 Ugift Tieneste-Folk
Johanne Jensdatter 25 Ugift Tieneste-Folk
Sidse Jensdatter 20 Ugift Tieneste-Folk

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Klarskov hovedbygning. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Klarskovs hovedbygning

 

Marslev kirke på Fyn. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Marslev kirke
 

Marslev kirke alter. Foto: Lis KLarskov Jensen 2004
Marslev kirke
 

Fotos: LKJ
 


Jordbierg Gård eller Klarskovgården

Foto: Tage Klarskov Jensen
Dellinge Vandmølle
Kisserup, Allerslev sogn
Lejre ved Roskilde

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Løvemotiv fra Mogens Klarskovs 2 saltkar, 1819


Mogens Klarskovs mestermærke 1819


Mogens Klarskovs saltkar fra 1819

Kilde: www.bruun-rasmussen.dk, 2013