Klarskovgård i Kirke Såby

© Tage Klarskovs slægtsforskning

Klarskovgård lå på matrikelnr. 18 i Kirke Såby, Kirke Såby sogn, Voldborg herred

Gården er på 95½ ager, 4 mose, 3½ skov, 3 gårdsplads-have og vej.
ialt 106 tønder land.

Stuehuset var opført i 1807, længer i syd og vest i 1855, svinehus i 1895, laden 1907, fodermesterhus 1914 samt kostald i 1925. Så der er ikke noget tilbage af Klarskov-familiens gård ud over stuehuset, som er bygget under Chr. Ludvig Jensen Klarskov, som senere blev forsørget af familien Niels Pedersen som aftægtsmand fra midt i 1840'erne til sin død i 1856, 84år gammel.
Klarskovgård i Kirke Såby - folketællinger1787-1890. Kilde: Tage Klarskov 2008
Klarskovgårdens areal med navne på alle bakkerne,
oplyst af Søren Klarskov Kornerup til Harald M V Hansen i 1944:

Dokumenter, der kan rekvireres hos Slægtsgårdsforeningen:
- 1 lille stk. sort-hvid foto af en del af stuehuset
- 1 stk. matrikelkort ( uden årstal)
- Afskrift af folketællingerne 1787-1801-1834-1845-1855-1870-1880 og 1890
- Slægtsgårdsforeningens oplysningsskema med 4 ejernavne, seneste - Harald Marstrand Vilhelm Hansen, der havde ejendommen fra 1913
- Et par breve fra Harald M.V. Hansen
- Kjøbecontract mellem kammerherre v.Scheel Plessen og gårdmand Niels Pedersen fra 1868 – 12 sider
- Panteobligation udstedt af Niels Pedersen i 1870 ( 4 sider)
- Arvefæsteskøde af 1867 ( 6 sider)
( de tre sidste dokumenter er de originale)
http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk/database/edit.asp?Gaardnr=01132
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Klarskovgården i Kirke Såby, også kaldet Jordbjærggård. Kilde: Tage Klarskov
Klarskovgården i Kirke Såby, også kaldet Jordbjærggård


Oplysninger om
Klarskovgård
Læs stor version


Harald M V Hansens slægtsnotater.
Læs stor version


Harald M V Hansens
brev side 1.
Læs stor version


Harald M V Hansens
brev side 2.
Læs stor version


Harald M V Hansens brev
om gård og slægt.
Læs stor version


Foto: Tage Klarskov 2008