Søren Klarskov Larsens slægtsforskning


Klarskov-slægtens rødder tilbage til 1400-tallet
Den slægtsforskning, der her offentliggøres i manuskript og i dets fulde udstrækning i original tekstudgave, har jeg fra en slægtning, nu afdøde Fritiof Bohner, der deltog i indsamlingen af oplysninger sammen med bl.a. Søren Klarskov Larsen fra Kornerup. 

Denne slægtsforskning går helt tilbage til 1500-tallet med slægt omkring Ribe og Vejle i det 14. århundrede. Arbejdet indeholder foruden identifikation af personernes slægtsforhold også spændende lokal- og personhistorie. 

Manuskriptet er kendt inden for Klarskov-familien som et manuskript på ca. 60 sider, men er igennem tiden set omskrevet i mange versioner på internettet uden kildeangivelse og desværre tilføjet yderligere udokumenterede oplysninger. Som altid skal der tages forbehold for oplysningernes rigtighed og alt bør eftercheckes ved eget brug.

Dette manuskript er generelt uden gennemgående ane-numre, men er forsynet med sideangivelser, så man kan følge manuskriptets rækkefølge, der tidsmæssigt følger slægten bagud. Se også navneregister og stedregister.

Kildearbejdet
Søren Klarskov Larsen fra Kornerup og hans netværk udførte et kæmpe arbejde med at finde oplysninger om slægten dengang man var henvist til at hente oplysninger fra arkiver eller historiebøger.

Hans far Søren Larsen den ældre, født 29.4.1853 og død 17.2.1937 i Kornerup ved Roskilde, er den første person, der bliver beskrevet.

Brev 1946 til Søren Larsen fra A Strange-NielsenTil venstre ses et brev fra kommunelærer A Strange-Nielsen, der den 26.3.1946 skrev til Søren Klarskov Larsen, hvor han kunne finde yderligere oplysninger om "Bredal", Søren Sørensen og Caspar Peitersen. Klik på billedet.


Ortografi
Søren Larsen skrev ofte Chresten Chrestensen, selvom den samtidige kilde skrev Christen Christensen. Jeg har bibeholdt manuskriptets originale stavemåde.

Der er enkelte fejl i manuskriptet, men de bliver rettet løbende.

Venlig hilsen
Lis Klarskov Jensen, Greve, februar 2009

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Klarskov hovedbygning. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Klarskovs hovedbygning

i Marslev på Fyn