Maren Rasmusdatter 1813-1878

© Lis Klarskov Jensens aner

Oldemor Maren Rasmusdatter blev født i Herslev den 25. Juli 1813. I kirkebogen for 1811-1814 står der, at faderen var “udfløttergaardmand” Rasmus Hansen og hustru Maren Sørensdatter af Herslev. Publie, dvs. døbt i kirken den 12. September samme år. Barnet blev båret af Johanne Jensdatter, Andreas Nielsens hustru af Dellinge Mølle. Faddere vare: Morten Nielsen, Søren Jensen, Christian Pedersen, Lars Jensen, alle af Herslev. Moderen samme dag introduceret.

Maren Rasmusdatter blev konfirmeret i 1828 i Gevninge kirke, den første søndag efter påske. Hun fik den fine karakter “meget god”. blev vaccineret den 18. Juli 1814? Af Rauchmaul.

Gift 18 år gammel
Søren Larsen skriver: "Hendes ungdomstid blev ikke ret lang, da hun 18 år gammel ... blev viet til Lars Christensen. Et fornuftparti har det ikke været, han var vist så fattig som en kirkerotte, og de første 4 år levede de som arbejdsfolk. Så har hendes fader hjulpet dem til en gård, de fik lov at vælge, om de ville have Ørbæksgården eller den i Kornerup, som de valgte, den første har vel dengang for største delen bestået af sure, side enge. Maren var en dygtig kone, som kunne lave smør og ost og meget andet. Osteformen med firmamærket L.C.S. i bunden findes endnu. Hendes mangeltræ med M.R.D. l832 og hendes ................ med M.R.D. har jeg også. Desværre havde hun en tilbøjelighed til at tage sig en rus i brændevin engang imellem, noget hendes søster også have hang til, det var dog ellers mest mændene, der dengang søgte en kort og stakket glæde på den måde."

Brylluppet stod den 2.6.1832. Lars Christensen var kun 23 år gammel og Maren Rasmusdatter kun 18 år. Forlover på brudgommens side var Morten Nielsen, der var hans husbond (den første gård til venstre, når man kommer til Herslev fra Kattinge). På brudens side var hendes fader forlover, udflyttergårdmanden Rasmus Hansen.

De unge nygifte havde ikke nogen penge og klarede sig som indesiddere, dvs. arbejdsfolk, og ifølge Søren Larsen og Frithiof Bohner var de "vistnok hele tiden hos Morten Nielsen."

Der blev født 13 børn:
28. oktober 1832 - Karen Marie Larsdatter
27. juni 1834 - Søren Larsen
6. september 1836 - Maren Kirstine Larsdatter
20. november 1838 - Ane Margrethe Larsdatter
23. marts 1841 - Søren Larsen
23. maj 1842 - Ane Margrethe Larsdatter
29. juni 1844 - Hans Larsen
10. april 1846 - Søren Larsen
8. januar 1847 - Rasmus Larsen
4. december 1848 - Peder Larsen
24. marts 1851 - Ane Sofie Larsdatter
29. april 1853 - Søren Larsen
13. april 1856 - Kirstine Larsdatter

Disse oplysninger stammer fra Søren Larsens og Frithiofs forskning:

1. Karen Marie Deres første barn blev født den 28. oktober 1832.
Faddere var Jens og Lars Sørensen (Søren Klarskovs sønner), den sidste var da gårdmand af Kastholm. Desuden var Kristian Hansen, Gmd. Ole Hansen og Hans Hansen.

2. Søren 27.6.1834 fødes den næste, han kaldes Søren.
Den 1.5.1836 meldes der afgang til Kornerup, og der står i kirkebogen: fæstet gården i Kornerup. Her nævnes kun et barn, Søren 2 år; men Karen Marie, som skulle være 4 år er ikke nævnt, så hun må være sat i pleje andetsteds, måske hos bedsteforældrene i Amagerhusene. Hun blev da konfirmeret i Glim kirke første søndag efter påske 1841. Men ellers følger der folk med, der nævnes Jensine Christensdatter 18 år, Peder Christensen 15 år, Margrethe Christensdatter fra Glim 29 år. Den 10.3. 1837 døde lille Søren, næsten 3 år gammel.

3. Maren Kirstine blev født den 6.9. 1836 i Kornerup, og døbt den 1.11.1836. Pigen Ane Catrine Rasmusdatter fra Herslev bar, faddere gmd. Ole Mogensen, gmd. Niels Conradsen og møller Wich, store Mølle. Død 1915, o. 79 år gammel.

4. Ane Margrethe blev født den 20.11.1838 og døbt 6.1.1839. Pigen Maren Christensdatter hjemmehørende i Bregentved bar. Faddere husmd. Hans Larsen, sognefoged Jens Poulsen, gmd. Ole Mortensen. Lille Ane Margrethe døde 20.10. 1840 og blev næsten 2 år gammel.

5. Søren Født 23.3. 1841 og døbt i maj blev atter en Søren båret til dåben, af præstens kone. Faddere Ole Mogensen, Anders Hansen og Poul Larsen, men denne Søren døde kun 3 måneder gammel den 19.6. 1841.

6. Ane Margrethe blev født 23.5. 1842, døbt 3.6. 1842. Pigen Johanne Christensdatter fra Amagerhusene bar. Faddere Jens Poulsen, Ole Mogensen, Peder Hansen, alle gårdmænd af Kornerup. Hun levede i mange år og døde først i 1928, 86 år gammel.

7. Hans, født den 29.6. 1844, døbt 11.8.44. Gårdkone Ane Catrine Rasmusdatter fra Herslev bar. Faddere Jens Poulsen, Ole Mogensen og Lars Nielsen, alle gårdmænd af Kornerup. Døde i 1933, 89 år gammel.

8. Søren Larsen blev født den 10.4. 1846. Ved hans dåb: pigen Johanne Christensdatter og de tre foregående, men også denne Søren dør, den  17.6. 1846, kun 2 måneder gammel.

9. Rasmus blev født - kun 9 måneder efter - den 8.1.1847, døbt 3.8. 1847. Barnet blev båret af Kirsten Jacobsdatter, som vistnok var Jacob Vendelins datter og søster til Hans Jacobsen, der faldt som korporal i Fredericiaslaget. Lille Rasmus døde 15.8. 1847, ca. 7 måneder gammel.

10. Peder blev født den 4.12. 1848. Ved dåben blev han båret af Ane Catrine Rasmusdatter, nu kaldes hun pigen. Faddere de sædvanlige. Lille Peder døde 29.9. 1866, ca. 9 måneder gammel.

11. Ane Sofie blev født 24.3. 1851, døbt den 29.5.1851. Pigen Clara Marie Rasmusdatter fra Sæby bar. Faddere de sædvanlige, men nu er der en Jens Anders Larsen med. Ane Sofie døde 1902, 51 år gammel.

12. Søren Larsen blev født den 29.4. 1853 og døbt den 19.6. 1853. Nu er det fiskeriforpagterens kone der bærer, og faddere var de sædvanlige. Denne Søren døde 84 år gammel den 17.2.1937. Læs mere om hans liv.

13. Kirstine blev født den 13.4. 1856 og døbt 15.6. 1856. Pigen C. Hansdatter fra Kattinge bar. Kirstine døde 16.1.57, kun 9 måneder gammel.

Den store børnedødelighed
13 fødsler på 24 år var normalt på den tid, hvor arbejdende kvinder fødte/aborterede et barn ca. hvert andet år - hvis moderen overlevede så længe. Maren Rasmusdatter blev 65 år gammel. Men halvdelen (7 børn) af hendes børn døde som små, dvs. 5 børn inden det første år og 2 børn inden det 3. år.

Maren Rasmusdatter havde dog to fødsler med kun 9 måneders mellemrum i 1846-47. Sønnen Søren blev født den 10.4. 1846 og Rasmus blev født den 8.1.1847. De blev henholdsvis 2 måneder og 7 måneder gamle.

Spædbarnsdødeligheden skyldtes nok både de mange smitsomme børnesygdomme,  men nok også de dårlige boligforhold og den manglende viden om, hvordan feberen holdes nede under 41 grader. I dag ved vi, at man ikke skal stoppe en tung dundyne tæt ned omkring det feberhede barn, der så ikke kan slippe af med varmen, og i dag er kopper, skarlagenfeber, røde hunde, forkølelse, halsbetændelse o.l. ikke noget børn dør af, fordi der findes vacciner imod dem. Dengang havde man heller ikke penicillin eller børnehospitaler. Derimod har kærligheden til børnene og sorgen over deres død ikke været mindre end i dag. Man var derimod vant til at regne det til livets genvordigheder - og Guds vilje.

Til gengæld opnåede Maren Rasmusdatters og Lars Christensens børn, der overlevede til voksenalderen, en anselig levealder: 3 døtre levede til de blev o. 51, 79 og 86 år, og 2 sønner levede til de blev o. 84 og 89 år gamle.

Kornerup Kirkegård
Maren Rasmusdatter døde den 22. Januar 1878 og Lars Christensen døde den 3. Oktober 1884, begge i Kornerup.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Maren Rasmusdatter


Lars Christensen