Hans Jensen o.1748-1835

© Lis Klarskov Jensens slægtsforskning

Gift 2 gange
Det var ikke kun sønnen Peder Hansen, der blev gift 2 gange. Da faderen, Hans Jensen, indgik i 2. ægteskab med Peder Hansens mor, Ane Marie Jensdatter, i 1811 var han også enkemand. Peder Hansens mor blev også enke og gift 2 gange.

Hans Jensens ægteskab nr. 2 (ægteskab nr. 1 nedenfor)
Kirkebogen for Sæby fortæller om Hans Jensens indskrivelse til ægteskab med Ane Marie Jensdatter den 18. Juni 1811. De blev gift den 20. Juli 1811, og de havde da allerede den 3-årige søn Christian. Enkemand og gårdmand Hans Jensen var da 63 år, og Ane Marie var 22 år gammel. Kirkebogen nævner af en eller anden grund ikke noget om deres ægtestand eller mangel på ægtestand.

Den 18. Juni 1811 var der to mænd, der skrev under på, at der ikke var noget til hinder for ægteskabets indgåelse. Det var Søren Jacobsen (SIS) for enkemanden og Jens Hansen (IHS), begge gårdmænd i Sæby. Jeg har ikke checket deres identitet endnu.

I ægteskabet med Ane Marie var der følgende børn:
1. Christian Hansen, født den 23. Oktober 1808, den 19. Søndag efter Trinitatis, i Sæby. Han blev hjemmedøbt. Faderens navn var Hans Jensen. Moderens navn blev ikke registreret dengang, kun hendes “Indledelse” i kirken samme dag. Uden kirkens velsignelse og “renselse” kunne moderen ikke deltage i kirkegangen dengang. Præstens kone bar ham. Faddere var Jørgen Andersen gårdmand, Ole Nielsen gårdmand, Peder Andersen gårdmand, alle af Sæby.
2. Søren Hansen, født den 19. Maj 1814, hjemmedøbt den 30. Maj 1814. Faddere var: Karen (?) Hansdatter, Tingbjerg Sæby, Jørgen Caspersen (?) gårdmand i Sæby, Lars (?) Christoffersen gårdmand i Biltris, Christian Jensen (sognefoged i?) Sæby. Lille Søren døde den 6. April 1815 og blev begravet den 9. April 1815 på Sæby kirkegård.
3. Anna Maria Hansdatter, født den 18. December 1819 i Sæby og hjemmedøbt samme dag. Dåben er konfirmeret i kirken den 31. Januar (?) 1820 (?). Faddere var gårdmand Hans Hansen hustru i Hyllinge, gårdmand Hans Hansen ibidem, gårdmand Ole Nielsen i Sæby, gårdmand Hans Christoffersen i Biltris.
4. Peder Hansen, oldefar, født 28. Marts 1822 i Sæby, hjemmedøbt samme dag, døbt i kirken den 16. Maj. Faddere var Sidse Jørgensdatter (bar nok barnet), gårdmand Lars Larsen og indsidder Ole Jensen og gårdmand Lars Pedersen, alle af Sæby. Pudsigt nok er 21-årige “ungkarl Jens Hartvig” fadder den 21. Marts 1822 i Sæby kirke (for barnet Lars Christiansen).
5. Marie Hansdatter, født den 6. Juni 1824 i Sæby. Det ser ud som om barnet er hjemmedøbt samme dag, den 6. Juni. Faddere var pigen Kirsten Larsdatter (der sikkert bar barnet), gårdmand Lars Larsen, gårdmand Lars Andersen (?), gårdmand Ole Jensen, alle af Sæby. Marie blev kun 4 år gammel. Hun døde den ? , begravet på Sæby kirkegård.

Folketælling 1834
Folketællingen fra 1834 fortæller, at familien bestod af Hans Jensen på 82 år, gårdmand og Ane Marie Jensdatter på 46 år, hans kone. Der var børnene Christian Hansen på 26 år, Ane Marie Hansdatter på 16 år og Peder Hansen på 12 år. De var alle ugifte. Der var også en tjenestekarl Rasmus Larsen på 19 år.

Døde 1835
Året efter døde Hans Jensen den 16. Juli 1835 som en meget gammel mand, o. 87 år gl.

Læs om enken Ane Marie Jensdatters liv i ægteskabet med Jens Hartvig Rasmussen.

 

Hans Jensens 1. Ægteskab
Hans Jensen var som sagt enkemand, da han blev gift med Ane Marie Jensdatter. Hans første kone hed Anna Hansdatter. Anna var muligvis født den 23. Søndag efter Trinitatis 1759, og var datter af Hans Jørgensen, gårdmand i Sæby. Moderens navn ikke nævnt. Båret af ??? I Sæby. Faddere var ladefoged ? på Krabbesholm Jens Madsen, Peder Rasmussen, Ellen Hansdatter, Signe ???, Karen Rasmusdatter, alle af Sæby. Faderen Hans Jørgensen optræder som fadder til deres søn Hans i 1786. Se senere.

Vielsen 1784 i Sæby kirke
Kirkebogen for Sæby sogn, Voldborg herred, Roskilde amt oplyser, at en Hans Jensen, gårdmand i Sæby by, blev gift med Ane Hansdatter den 26. September 1784 i Sæby kirke.

Som det var sædvane, skulle to vidner garantere (løfter og c-a-v-e-r-e-r for) at de forlovede ikke er for nært beslægtede i henhold til loven. Vidnerne var Anders Corfizen og Niels Andersen.

To folketællinger for Sæby by bekræftede ægteparrets navne, nemlig folketællingen fra 1787 og fra 1801. Den første nævner kun ét barn, Hans Hansen, 1 år gammel, og den anden nævner 6 børn. Der findes endnu et barn, Inger, der var født i 1803, 2 år efter folketællingen i 1801. Se nedenfor.

Folketællingen fra 1787
I denne folketælling fra 1787var Hans Jensen “Hosbonde, Bondefoged og Gaardb.” Jeg læser det som husbond, foged og gårdbeboer, da han i 1801 kaldes Gaardbeboer.

Hans alder er angivet til 30 år, sat omkring 2 år for lavt, men man rundede årene op. Ane/Annas alder er 26 år - også sat omkring 2 år for højt. Aldersangivelserne i 1801 er mere realistiske, også for børnene.

I 1787 havde de som sagt kun ét barn, Hans Hansen, der blev født i Sæby 1786. Derudover var der 3 tjenestefolk på gården: Niels Olsen på 57 år og Niels Jensen på 15 år og endelig Kiersten Ostersdatter på 21 år. Alle tre ugifte. Så de var 5 personer over 15 år til at drive gården.

Folketællingen fra 1801
Husbond, bonde og gårdbeboer var Hans Jensen på 47 år, gift med Anna Hansdatter på 43 år.

De havde på dette tidspunkt 5 børn:
1. Hans Hansen
, 15 år, døbt den 9. Søndag i Trinitatis 1786 i Sæby. Barnet blev båret af madame Pechmann. Faddere var gårdmand Hans Rasmussen også Hans Jørgensen.
2. Kirsten Hansdatter, 10 år, døbt 5. S. efter Trinitatis 1791 i Sæby. 5 S efter Trin[itatis]. “Gårdmand i S[æby] Hans Jensens Datter Kiersten.” Mad[ame] Pechmann bar det. Faddere var Anders Corfizen og Peder Andersen.
3. Jens Hansen, 7 år, døbt den 21. November 1793 i Sæby. Præstens kone bar barnet, og faddere var Niels Andersen, Anders Corfizen, Lars Hansen. Der står ikke angivet deres by.
4. Karen Hansdatter, 5 år, døbt den 28. Søndag efter Trinitatis 1796 i Sæby. Faddere Anders Andersen, Anders Peter Sørensen, Niels Pedersen, alle gårdmænd i Sæbye. Konen indført/indskrevet samme søndag.
5. Mariane Hansdatter, 3 år, hjemmedøbt den 17. Søndag efter Trinitatis 1798 i Sæby. Alle vidner hørende fra Krabbesholm. Faddere Anders Corfizen, Niels Andersen og Anders Peter Sørensen, alle gårdmænd i Sæby. Konens indledelse samme dag.

Derudover var der 2 tjenestefolk: Peder Jensen på 24 år, Maren Marcusdatter og “Konens moder“, Maren Nielsdatter på 66 år, enke, der “nyder Almisse af Sognet.”
De var stadig 5 personer over 15 år til at drive gården, udover mormor, der nok var med til at passe de mindre børn og lave mad o.l.

Datteren Inger Hansdatter 1803?
Men der er måske også en datter Inger. Kirkebog for Sæby angiver, at gårdmand i Sæby Hans Jensen (moderen er ikke angivet) fik datteren Inger hjemmedøbt i 1803, den 16. Søndag efter Trinitatis. Et lille notat meddeler, at barnet døde før det blev døbt i kirken. Der findes derfor ikke angivet faddere, men konen blev “indledt” samme søndag i 1803. Kirkebogen for Sæby registrerer, at gårdmand Hans Jensens datter Inger, Sæby, blev begravet (juli eller august?) 1803, 2 dage gammel. Undersøges nærmere.

Anna Hansdatters død 1805
Anna Hansdatter døde den 29. oktober 1805 i Sæby. Dødsårsagen er ikke angivet.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Dåbsfad i Køge Kirke
skænket  1635 af
Hans Christensen Humble og Karen Hansdatter