Faddere i Marslev 1703

Slægstforsker Søren Larsen identificerede 2 af fadderne ved Søren Hansen Klarskovs dåb i 1703:

Jørgen Pedersen
var Hans Caspers broder. Lysmosegård er en temmelig stor gård i Bovense sogn og ligger helt ude ved Storebælt.
Præstekonen af Flødstrup var Mette Marie Sørensdatter, Ingeborgs søster.

Spor til Angel i Sydslesvig:
Capitain Løvenhjelm. Wikipedia oplyser, at Veyrupgård var ejet 1699-1734 af Hans Brockenhuus von Løwenhielm, (hvis morfar var Hans Schrøder von Løwenhielm, kaldet Løvenhjelm. f. 28.01.1627, Løjtgård, Angel., stilling Generalløjtnant., d. 02.03.1699, Vejrupgård, Fyn., begravet Marslev Kirke. (Kilde: http://home8.inet.tele.dk/mylius).

Det er flere spor end slægts-forbindelser til Angel, der forbinder Hans Caspar Peitersen med Løvenhielm som fadder. Ifølge Søren Klarskov Larsen var Hans Caspar Peitersen ridefoged på Vejrupgård, ejet af Løvenhjelm.  Læs mere om Løvenhjelm.

Angel er en halvø mellem Flensborg Fjord og Slien i Slesvig-Holsten (Sydslesvig) med byen Slesvig.


 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Vejrupgaard o. 1900, Fyn. Kilde: Wikipedia
Vejrupgaard o. 1900
(Wikipedia)