Rasmus Lauridsen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Rasmus Lauridsen, præst i Herrested, gift første gang med formandens enke? Der var en søn, som hed Niels og var hos Ejler Æistov og da kaldes stifsøn af hr. Rasmus i Herrested, druknede palmesøndag 28/3.1602 sammen med møllerens søn i Lykkesholm møllesø.

 Rasmus Lauridsen, der var født ca. 1560, døde 4/9.1646. Han holdt nogle lange prædikener, der varede 1 1/4 time. Han blev anden gang gift med formandens datter Johanne Rasmusdatter, og de fik 2 Sønner og 2 døtre. Otto blev præst i Rønninge, den anden søn blev præst i Kullerup, og begge døtre synes at være blevet præstekoner i Søllinge, men det kan dog ikke være på en gang. Rasmus Lauridsen skulle altså være blevet gift anden gang med sin steddatter.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Dåbsfad i Køge Kirke
skænket  1635 af
Hans Christensen Humble og Karen Hansdatter