Rasmus Hansen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Rasmus Hansen. Udflyttergårdmand på Herslev mark. Døbt i kirken 30/5. 1779. Søn af gmd. Hans Pedersen og hustru Maren Pedersdatter. Han blev født i en gård der lå inde midt i Herslev by i nærheden af kirkegården; men lige efter år 1800 flyttede de ud på marken.

29/3.1811 blev han viet i Herslev kirke til naboen Søren Jensen Klarskovs datter Maren, han var 32 og hun 19, og det tyder på, at der har været misnøje i familien. Fædrene plejer jo at være forlovere, men her er det hendes farbroder Mogens Klarskov og hans broder Hans Hansen. De havde af børn kun de to døtre Maren, født 1813, og Ane Catrine, født 1815. Det var trange tider at begynde som gårdmand, men det gik. Gården var fæste under Ledreborg, og her skulle megen forsømmelse til, hvis en mand blev jaget fra gården.

Hvordan han har klaret værnepligten har jeg ikke rede på. Det var jo krigstider, og har han ikke været rigtig soldat, har han da været Landeværnsmand. Han var medlem af skolekommissionen fra 1819 til 1823 og underskriver med egen hånd, noget kun få bønder kunne dengang.
Da han blev gammel og efter sin kones død, opholdt han sig hos sin svigersøn, Frederik Jacobsen i Herslev, og her døde han af urinsvaghed 7/3.1851 og blev begravet 14/3. ved gavlen af koret ved det nye sydvestlige hjørne. Et trækors som minde med navn og årstal, som stod nogle år, er jo forlængst forsvundet.

Kildeangivelse: Herslev kirkebog og sogneforstanderskabets protokol for Herslev Gevninge.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Dørtrin til bryggers. Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Dørtrin til bryggers. Frilandsmuseet