Peder Ollesen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Peder Ollesen, gårdmand i Uglstrup eller Torkildstrup, fæster under Lindholm gods, må være født ca. 1681, bliver viet til Karen Hansdatter ca. 1710-20. Forlover Jens Olsen, Lyndby og Jørgen Jørgensen, Uglstrup.

Peder Ollesen døde 1740, 59 år gammel og bliver begravet i fri jord på Lyndby kirkegård, da sønnen betaler.

Sandsynligt er det hans kone, der i Lyndby kirkebog står nævnt som gudfrygtige kvinde Karen Hansdatter, der bliver viet til ungkarl Ole Pedersen fra Karleby 1741. Hun har da to sønner, Olle Pedersen, gmd. i Ll. Karleby og Jens Pedersen gmd. i Torkildstrup, begge Lindholm gods, og en datter Ane gift med gmd. Hans Mathiassen i Lyndby Ledreborg gods.

Lindholm gods reserverulle viser, at Jens er født i Torkildstrup. Ole har muligvis været den Peder Ollesens søn, der bliver døbt i Lyndby kirke 1722. Karen Hansdatter dør på slutningen af året 1761, og der er da en Søn på 19 år med Olle Pedersen Kruse. Sandsynligt har Jens fået navnet Kruse af sin stedfader. Denne bliver viet i Gevninge til Birthe Pedersdatter, Gevninge.

Kildeangivelse: Lyndby kirkebog.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Dyrebåse. Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Dyrebåse. Frilandsmuseet