Peder Eriksen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Peder Eriksen, født omkring 1530 antagelig på den lille herregård Stubbendrup, som hans fader ejede, og som han ejede sammen med sin broder Hans. En farbroder [til Christen Pedersen i Humble, død 1624, red. LKJ] Christen Eriksen blev præst i Humble efter deres slægtning hr. Ivar Hansen Uldsaks 1563. Dog var Peder Eriksen [læs: Erik Pedersen, red. LKJ] gift 2 gange, så de 3 brødre havde ikke samme moder, og om det er på faders eller moders side Christen Pedersen nedstammer fra slægten Uldsaks kan ikke siges. De to brødre solgte Stubbendrup i 1583 [læs: 1588, red. LKJ], og muligt er Hans den ene af de 6 adelsmænd, der angives i biskop Jacob Madsen (Vellejus) at bo i Svendborg 1588, og denne skriver, at Hans Eriksen har et boelskab hos sig.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Dåbsfad i Køge Kirke
skænket  1635 af
Hans Christensen Humble og Karen Hansdatter