Peder Chrestensen Humble

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Peder Chrestensen Humble, født i Humble 1609 som søn af provsten Chresten Pedersen, Student fra Odense 1629, rektor i Nyborg 1633, ordineret til præst i Hesselager 2/7.1634, og biskoppen Laurids Jacobsen Hindsholm skrev i sin dagbog: 16/6.1657 haffde jeg præsterne i Gudme herredet forsamlede, og bleff hr. Peder i Hesselager til Proust forordnet i Svindinge kirke. Han var meget lærd og retsindig, et lys for sin tid, ejede en stor bogsamling. Han lod opsætte en gravsten over sin formand Laurids Barfod, som døde 1634. Der findes eller fandtes i Hesselager kirke også sten over hans svigermoder "Hr. Nielses fordums præste-kvinde udi Dalby, død 1688", så hun Maren Lauridsdatter har vel levet sine sidste år i Hesselager.

Peder Chrestensen Humble var meget sprogkyndig og har på det epitafium, som han har opsat i Hesselager kirke sat inskription bade på latin og hebræisk, og den danske indskrift lyder: Peder Chrestensen Humble, sognepræst til Hesselager og provst i Gudme herred år ... , som døde 1675 med sin hustru Mette Nielsdatter år , som døde 1681, ladet dette epitafium opsætte offer dende herunder af dem bekostede grav, hvor begge deres legemer til en glædelig opstandelse hviler, og på dette findes et maleri, hvor de står med 2 sønner og 2 døttre, og nedenunder 2 døde børn i kiste.

Mette Nielsdatter, født ca. 1602 blev gift første gang med L.C. Barfod 1623

Kideangivelser: Vibergs præstehistorie, Fyns historie og topografi.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004

Humble præstegårds lade, december 2004. Foto Lis KLarskov Jensen
Humble præstegårds
lade 2004