Niels Madsen Buch

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Niels Madsen Buch, født i Egtved, søn af præsten Mads Buch og må da være født efter 1532, blev capellan, senere sognepræst i Vindinge-Vejle, fik 1560 Frederik IIs bevilling til at nyde al Vejle bykirkes gods, som mag. Oluf Nielsen, sognepræst før hannem havde haft. År 1566 stævner præsten og Jørgen Overskær på hospitalets vegne Mogens Murmesters arvinger, fordi de bruger en humlehave, som var givet Hellig Koris kapel i Vejle. Den blev tildelt hospitalet. Clement Sørensen skriver i sine optegnelser om ham: han var min døbefader 1573, og døde han i det sidste store pestilentens år. Han var gift med borgmester Mads Nielsens datter Karen. Denne gav 1585 før sin begravelse to tavler til kirken, som var Luthiri og Philippi. Det var to malerier af Morten Luther og Philip Metlanchton, og disse hænger endnu i Vejle kirke. (500 af Vejles indbyggere døde af pesten i 1584). Ifølge indberetning af præsten Knud Storm Egtved-Ø 1766 fik præsten der Mads Buch på forbøn af hertug Hans i Haderslev skriftlig forsikring fra Frederik II, at en af hans sønner Jens eller Niels, hvilken der studerede vel og bekomme godt vidnesbyrd, af biskoppen skulle bekomme embedet efter ham, og Niels blev da af faderen udpeget til hans eftermand og levede til 1588, men da der ikke vides noget om ham, er det muligt, at der er nogen fejl i optegnelserne, og det er den samme, som optræder i Vejle hvert sted hver sin tid.

Karen Madsdatter var født i Vejle og døde samme steds 1583. Kildeangivelses Vejle bys historie.

Læs mere
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=4l83jmr3&id=I9234

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Dåbsfad i Køge Kirke
skænket  1635 af
Hans Christensen Humble og Karen Hansdatter