Niels Jensen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Niels Jensen, borgmester i Vejle, levede i det fjortende århundrede, og han var af adelig slægt og efterfulgtes i embedet af sin søn,

Jens Nielsen, der atter efterfulgtes i embedet af sin søn

Niels Jonsen (Jensen).

 

 

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen