Morten Joensen Larsen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Morten Joensen Larsen, gårdmand i Herslev. Fæster under Kornerupgård. døde 1721 59 år gammel, da der findes skifte efter ham 4/10.1721. Hans enke er Karen Søfrensdatter. Arvingerne er deres børn, Peder 19 år,
Joen 16, Søfren 13, Ellen gift med Niels Mogensen i Herslev. Enkens lovværger er Rasmus Hindesen. I skifteprotokollen fra Kornerupgård nævnes han forkert Morten Larsen. Om enken Karen Søfrensdatter vides iøvrigt intet.

Kornerupgård var i tiden op til 1746, da grev Holstein Ledreborg købte den, et stort gods. Hele Kornerup og Herslev hørte derunder og enkelte gårde
i forskellige andre byer og desuden Slorup skov. Omkring år 1700 købtes flere gårde i Allerslev til Kornerupgård. Forøvrigt var dens herskab ret strenge ved deres fæstere, der i mange tilfælde blev sat fra gården.
Især blev det galt, da landbrugskrisen omkring ved 1740 satte ind.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Høloft, Frilandmuseet. Foto: LIs Klarskov Jensen 2004
Høloft, Frilandsmuseet