Maren Kirstine Larsdatter

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Maren Kirstine, Lars Christensens datter [født 1836, red. lis], var i modsætning til hendes to yngre søstre umådelig køn, så selv herrerne fra herregårdene, som ellers ikke regnede med bonderpigerne, sværmede for hende. Men hun rejste som 23-Arig ind til Sæby som kone hos en enkemand. Hun var ked af at være hjemme og gå og trække frem og tilbage på landevejen med mælkevognen. Køerne stod vist så godt som hele sommeren på Hallis, så det var frem og tilbage næsten hele dagen. Da så en pige fra Kornerup, Emilie, havde tjent i Sæby og kendte Peder Hansen, som lige var blevet enkemand, fik hun forbindelsen i stand, og de blev viet i Kornerup kirke 4/2.1860.
Forlover på Peder Hansens side Jens Hartvig
Forlover på Maren Kirstines side Lars Christensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Maren Kirstine Larsdatter


Peder Hansens gård,
Toftegården i Sæby,
Bramsnæs

Toftegård i Sæby, Bramsnæs. Foto: Lis Klarskov Jensen 2005


Toftegårdens marker