Mads Nielsen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Mads Nielsen, borgmester i Vejle overtog embedet efter sin fader Niels Jonsen (Jensen), var gift med Lene Chrestensdatter, født i Varde, datter af borgmester Christiern Nielsen. Deres søn Jacob Madsen, også kaldet den ældre, med tilnavn Vedele eller Vellejus efter hans fødeby, betrådte den lærde vej og døde som biskop i Odense. Han bestyrede domskolen i Ribe 1565-67 og blev gift med Karen Baggesdatter, datter af rådmand i Ribe Bagge Jensen, og han blev stamfader til den lærde slægt Jacobæus. De havde 13 børn, og de to sønner Mathias Jacobæus og Oluf Jacobæus blev læger, Jens og Bagge blev præster, og Peder blev købmand i Odense. Døtrene blev gifte med lærde mænd. Den mest fremragende af dem blev Mathias, han blev efter lange studierejser livlæge hos Christian den Fjerde og døde som domherre og læge i Århus. Han var gift med en datter af biskop Jens Giødsen i Århus Ingeborg Johanne Ægidia, deres døtre giftedes ligeledes med lærde mænd af slægterne Broberg og Fos, og en blev gift med rektor på Herlufsholm Chr. Clementsen. Af sønnerne gjorde Jacob Madsen, kaldet den yngre, en smuk karriere som professor, hofprædikant og sluttelig biskop i Århus. Han var gift med Anna Bartolin, en datter af professor Casper Bartolin til Kornerupgård, der blev adlet for udvist tapperhed under Københavns belejring. Deres epitafium findes i Århus domkirke med deres adelige våben. Familien Jacobæus var ganske vist ikke adelige, men førte et våbenskjold, der sandsynligvis stammer fra den ældste Niels Jensen af Vejle, der var af adelig slægt, og det bestod af en rød krebs i sølvfelt, hvorover en mørkfarvet hjælm smykket med 2 krebsekløer. Krebsen er omslynget af en slange, og det samme er tilfældet med krebsekløerne. (Mon der var mange krebs i Vejle å, så idéen med krebs i våbnet er taget derfra)? Efter at slægten er kommet så højt til vejrs, vedbliver dens medlemmer at gifte sig efter mottoet: lige børn leger bedst, og der findes i slægten præster, læger, købmænd, og med indgifte i Bartolinslægten, den lærdeste slægt på den tid, kom de i slægtskab med det akademiske aristokrati. Mads Nielsen boede i den store gård, offuen for modtbroen, som siden Clement Søffrensen iboede, og her døde han 1539. Hans hustru døde 1550, vistnok i Varde, men blev ligesom de andre af Niels Jonsens slægt begravet i Vejle kirke, men vistnok ikke i kapellet, som ellers var bygget til det brug.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe domkirke