Lars Christensen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)
 
Lars Christensen blev født den 23. 12. født i Daastrup Sogn, i kirkebogen kaldet det Bladmosehusene. Fader sagde altid, det var i Amagerhusene, hvilket er omtrent det samme. Han blev vel hjemmedøbt, for han blev fremstillet i Daastrup kirke 19.2.1809. Morten Nielsens kone fra Svendstrup bar barnet. Men altså faldt hans første år i et fattigt udmarkshus med nogle fa td. ld. sandet jord, kønt har der været tæt ved skovene og bakker, og bækken løb lige forbi huset. Men ret tidligt er han kommet hen til bedsteforældrene i Kattinge (i Ernst Jørgensens gård), han blev konfirmeret i Herslev kirke 1821 og fik karakter for kundskab og opførsel meget god. Allerede 2.6.1832 blev han, kun 23 ar gammel, viet til Maren Rasmusdatter, som da er kun 18 år. Forlover på hans side var Morten Nielsen, hans husbond (den første gård til venstre, når man kommer til Herslev fra Kattinge), og på hendes side var hendes fader, udflyttergårdmand Rasmus Hansen. Nu har de unge ægtefolk måttet leve som indesiddere, det er hvad vi nu ville kalde arbejdsfolk, vistnok hele tiden hos Morten Nielsen. Deres første barn, en datter, bliver født allerede den 28. oktober, kaldet Karen Marie; faddere var Jens og Lars Sørensen (Søren Klarskovs sønner), den sidste var da gårdmand af Kastholm. Desuden var Kristian Hansen, Gmd. Ole Hansen og Hans Hansen. 27.6.1834 fødes den næste, han kaldes Søren. 1.5.1836 meldes der afgang til Kornerup, og der står i kirkebogen fæstet gården i Kornerup. Her nævnes kun et barn, Søren 2 år; men Karen Marie, som skulle være 4 år er ikke nævnt, så hun må være sat i pleje andetsteds, måske hos bedsteforældrene i Amagerhusene, hun blev da konfirmeret i Glim kirke første søndag efter påske 1841. Men ellers følger der folk med, der nævnes Jensine Christensdatter 18 ar, Peder Christensen 15 år, Margrethe Christensdatter fra Glim 29 år. 1.11.36 døbtes Maren Kirstine født den 6.9. i Kornerup. Pigen Ane Catrine Rasmusdatter fra Herslev bar, faddere gmd. Ole Mogensen, gmd. Niels Conradsen og møller Wich, store Mølle.

10.3.1837 døde lille Søren. 20.11.38 blev født, døbt 6.1.39. Ane Margrethe. Pigen Maren Christensdatter hjemmehørende i Bregentved bar. Faddere husmd. Hans Larsen, sognefoged Jens Poulsen, gmd. Ole Mortensen. Hun døde 20.10.40. Født 23.3.41 og døbt i maj atter en Søren, blev båret af præstens kone. Faddere Ole Mogensen, Anders Hansen og Poul Larsen, men denne Søren døde 19.6.41.

23.5.1848 født Ane Margrethe, døbt 3.6.42. Pigen Johanne Christensdatter fra Amagerhusene bar. Faddere Jens Poulsen, Ole Mogensen, Peder Hansen, alle gårdmænd af Kornerup. Hun levede i mange ar og døde først i l928.

29.6.1844 blev født Hans, døbt 11.8.44. Gårdkone Ane Catrine Rasmusdatter fra Herslev bar. Faddere Jens Poulsen, Ole Mogensen og Lars Nielsen, alle gårdmænd af Kornerup. (død 1933).

10.4.46 blev født Søren Larsen. Ved hans dåb pigen Johanne Christensdatter og de tre foregående, men også denne Søren dør 17.6.46.
8.1.1847? født Rasmus, døbt 3.8.47. båret af Kirsten Jacobsdatter, som vistnok var Jacob Vendelins datter og søster til Hans Jacobsen, der faldt som korporal i Fredericiaslaget. Rasmus døde 15.8.47.

4.12.48. født Peder, ved dåben båret af Ane Catrine Rasmusdatter, nu kaldes hun pigen. Faddere de sædvanlige. Peder døde 29.9.66.

24.3.1851 født Ane Sofie, døbt 29.5.51. Pigen Clara Marie Rasmusdatter fra Sæby bar. Faddere de sædvanlige, men nu er der en Jens Anders Larsen med. Ane Sofie døde 1902.

29.4.1853 født Søren Larsen, døbt 19.6.53. Nu er det fiskeriforpagterens kone der bærer, og faddere var de sædvanlige. Død 17.2.1937.

13.4.1856 født Kirstine, døbt 15.6.56. Pigen C. Hansdatter fra Kattinge bar. Kirstine døde 16.1.57.

Lars Christensen var en ivrig natur, og på gården i Kornerup var der nok at tage fat på. Hans formand Bane Hansen var fordrukken og forsømte gårdens drift. Dyrlæge Tobiassens regnskabsbog viser, at han hvert år gav
et læs hø for praksis, men de sidste år glemte han at betale. på gården manglede mange halvvægge. Byens drenge holdt meget af at lege der, det var så nemt at komme ud og ind. Lars Christensen fik dog snart gården i stand, byggede nyt stuehus, det gamle lå i nord med kun en lille strimmel have for og en brat opkørsel fra vejen. Han spillede også til gilder på violin, han fik travlt med at spille til sine egne barselsgilder. Der blev holdt mange gilder i øverstuen på den nye stuelænge, som efter sin tid var en hel pragtbygning, som blev meget beundret af hans familie. Lars Christensen var en ivrig kortenspiller. Jens Ludvig Petersen fra Gevninge tjente ham som karl og måtte da stadig sidde om aftenen eller vel langt ud på natten og spille kort med ham. En aften ventede de fiskeren, men da det blev sent, gik Jens i seng, men straks efter kom fiskeren og så måtte Jens op og være trediemand det meste af natten. En anden gang spillede han hele natten på Vesterlund og tabte mange penge. Om morgenen da han gik hjem, var der en, der herte ham gnavent sige til sig selv: "du ku jo ha væt derfra".

År 1850 søger Lars Christensen sammen med 6 andre beboere fra Kornerup om at få konfirmeret deres børn til melfarsdag af sognepræst Milo, da de til den tid vel måtte have nået deres fjortende år. Men ansøgningen blev dem nægtet af domprovst Ortved med den begrundelse, at der kun skulle Være konfirmation een gang om året (altså til påske).

Under krigsskat l850 har Lars Christensen betalt 3 lispund hø, 3 lispund byghalm og 2 lispund rughalm, hvilket svarer nogenlunde til, hvad de andre gårde gav, og hvilket fra det samlede land må være blevet en utrolig masse læs. Det var jo lige på slutningen af den Første Slesvigske Krig, som sikkert har optaget sindene stærkt. Der var jo mange med i krigen fra Kornerup, som fra hvert eneste sogn i Danmark. De fleste her fra egnen lå ved 1ste lette infanteribataillon, og hver by har mistet en eller flere. Fra Kornerup blev menig nr. 151 Lars Poulsen såret i slaget ved Slesvig 23/4.l848 og mistede højre ben, og korporal ved samme afdeling nr. 6. Hans Jacobsen, søn af husmd. Jacob Verdelin og broder til Kirsten, der bar Rasmus til dåb 3/4.l847) blev såret i slaget ved Fredericia 6/7.1849 og døde dagen efter på lazarettet og blev begravet i den store fællesgrav, hvor navn og bynavn nu er hugget i stenen ud mod Vendersgade i Fredericia. Mærkeligt nok kom ingen af vores familie direkte med hverken i første eller anden Slesvigske Krig.

I skolens forsømmelseslister findes Lars Christensens børn mærkeligt nok så godt som aldrig, om det så er fordi han ville have dem godt oplært, eller fordi han ikke nænnede at betale mulkten. 1843 har datteren Karen forsømt en dag, og så findes hans navn der aldrig mere. Hans formand Hans Hansen er der stadigvæk med sine børn.

Torsdag 3/3.1848 holdt skolekommisionen møde i præstegarden, og her er Lars Christensen med for første gang. 1855 er han medlem af sogneforstanderskabet, som ligeledes holdt deres møder hos præsten.

Lars Christensen kørte som andre bønder dengang sommetider til København, vel for at sælge deres varer og undertiden også for at købe.
Her var på gården nogle vinduer, han havde købt fra en nedrivning; glasset var helt grønt med en hinde på, som om det kunne være meget gammelt. Fader var engang med på sådan en torvetur som stor dreng, de lå natten over på Røde Vejrmølle Kro. Om aftenen var der nogle gæster, der blev fulde og blev smidt ud, men de belejrede kroen og dominerede derude hele natten, så dem, der var inde fik ikke blund, og tidligt skulle de jo op og ind på torvet med deres varer.

Lars Christensen døde 3/10.1884. Han var blevet syg, og det var galt med afføringen, og da der vel ikke dengang var hjælp at få, og smerterne blev ham uudholdelige, tog han selv set liv, hvilket jo kan undskyldes under slige omstændigheder.

Kildeangivelse: Sogneforstanderskabets protokol i Kornerup.
Herslev kirkebog.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Lars Christensen


Maren Rasmusdatter