Jens Pedersen Kruse

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)
 
Jens Pedersen Kruse, gårdmand i Torkildstrup ca. 1725 samme steds, søn af gmd. Peder Ollesen. I Lindholms lægdsrulle står 1749, at han er hos Peder Thomsen ibd.; han bliver fæster under Lindholm på en gård i samme by, der lå i den nordlige udkant af byen, og gift med Maren Pedersdatter. Men ved nytår 1160 blev han enkemand med en lille søn, Laurs på
2 år.
 
31/3. 1760 møder godsforvalter Peder yon Herder med to uvildige dannemænd Jens Pedersen og Peder Frandsen af Torkildstrup hos enkemanden Peder Kruse, som bebor en gård af hartkorn 5 Td. og 2 Skp., og foretager vurdering og registrering. Da boet er gjort op, har det hele en værdi af 158 Rigsd. 1 Mark 3 Skilling, og han skylder 151 Rigsd. og 3 Skilling. Desuden bliver gårdens brøstfældighed regnet ham til et minus på 34 Rigsd., og begravelsesomkostningerne beløber sig til 19 Rigsd. 1 Mark 3 Skilling. Jens Kruse sætter så set navn under hele elendigheden, men snart efter bliver han gift igen. Hans Anden kone: Maren Nielsdatter.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

bageovn, Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Bageovn, Frilandsmuseet