Hans Rasmussen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)
 
Hans Rasmussen. Gårdmand af Øm. Der findes skifte i Bistrup protokol
1739 hans afgangne hustru Kirsten Andersdatter. Af børn er Peder-Jens og Dorthe 3 år. Det ser ud til, at det er anden gang, han er gift, for 19.11.1736 blev Hans Rasmussens kone fra Øm begravet på Syv kirkegård, 32 år gammel. Hans Rasmussen må være blevet gift for tredie gang, for
hans søn Chresten blev døbt i Syv kirke 1741 båret af Hans Jensens hustru.

Faddere: Rasmus Frandsen, Anders Jocumsen, Anders Nielsen og Peder Rasmussens datter. Men allerede 1740 blev hans datter Kirsten døbt. Faddere: Anders Jocumsens hustru, Rasmus Pedersen, Jens Johansen, Anders Johansen og Rasmus Frandsens hustru, alle af Øm.

1744 blev døbt Rasmus. Faddere er de sædvanlige.

1747 blev døbt Mette. Faddere også de sædvanlige. Navnene Rasmus Frandsen og Rasmus Pedersen går igen, hvilket kunne tyde på, at Hans Rasmussen var en søn af en af dem. Mest naturligt skulle synes, om han var søn af den Rasmus Hansen, hvis kone blev begravet 1732 og er 71 år gammel, men den eneste Hans, der er født i Øm på det passende tidspunkt er Hans, som blev født 1707, søn af gmd. Rasmus Nielsen i Øm; men forøvrigt hedder de Rasmus næsten allesammen i Øm. 1773 afstår Hans Rasmussen sin gård i Øm til ungkarl Peder Andersen Sullev, en stedsøn af gmd. Jørgen Larsen.

Hvad Hans Rasmussens sidste kone hed ses ingensteds.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Alkover, Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Alkover, Frilandsmuseet