Hans Pedersen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)
 
Hans Pedersen, gmd. i Herslev, Søn af gmd. Peder Rasmussen, døbt i Herslev kirke 11/9.1737. Kirsten Toustrups (Bognæsgård) bar barnet. Faddere Rasmus Pedersen, Jacob Hansen, Kristian Knudsen, alle af Herslev.
 
1759 trolovet i Herslev kirke Peder Rasmussens søn Hans og Peder Mortensens datter Maren. Forlover på hans side Peder Rasmussen og Anders Andersen, på hendes Peder Mortensen og Niels Jacobsen.

Folketællingen 1787 viser Hans Pedersen, Herslev, 51 år, Maren Pedersdatter 48 år, begge i første ægteskab, gårdfolk. Børn: Hans 19, Karen 16, Ole 12, Elise 10, Rasmus 8 og Johanne 6 år.

Hans Pedersen blev vistnok født og voksede op på gården, der lå ved Herslev gade lige øst for kirken, hvor nu præsten har have. Han udflyttede gården, som oprindelig var fæste under Kornerupgård siden Ledreborg, omkring ved år 1800 eller vel snarere 1802 til den nuværende plads.

Ved en stor auktion på Bognæsgården (Øgård) 14/6. 1783 er hans navn flere gange på indkøbslisten.

Han døde af alderdom og svaghed (han var kirkeværge) og blev begravet på Herslev kirkegård 29/3. 1810, 73 år gammel.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Kiste1797, Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Kiste1797, Frilandsmuseet