Hans Knudsen Svane 1610-1675

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)
 
Hans Knudsen Svane, født ca. 1610 blev rådmand og senere 13/3.1643 borgmester i Vejle, var sikkert byens rigeste mand, ejede 1662 to gårde, hvor den ene var vurderet til 600 Rigsdaler, desuden 8 boder og 11 ejendomme på bymarken, hvortil så kom humlehaver og engpletter. Det må vist ses for sandsynligt, at det er gennem landbrug, han har tjent sine
penge og her især ved studeopdræt og studehandel. I 1669 førte han retssag mod rådmand Jens Pedersen i Kolding og Karen Sørensdatter salig Anders Jørgensen, han hævder nemlig, at nogle øksne, som han havde købt til eksport med andre sine, ikke var blevet fodret så vel som de andre borgeres, derfor var han blevet nødt til at lade sine øksne blive hjemme i landet. Han havde også ørredfiskeriet ved tenen i fæste af kronen, og enken havde det efter ham. Året 1632 blev han viet til

Johanne Jensdatter, født i Vejle 1610, datter af borgmester Jens Bertelsen i Vejle. En søn Jens døde i Holland, og hans lig blev ført hjem og begravet i Vejle kirke. En datter Ingeborg, født 1643, blev gift med sognepræsten og senere provst i Vejle Hans Jeremiassen. Hun døde 1698. Hans Knudsen Svane døde 1675 og blev begravet i kirkens kor 9. april, hvor en prægtig gravsten blev lagt over graven. Denne sten er nu indmuret i sydvæggen i Vejle kirkes kor nær prædikestolen, og på den står:

Herunder hviler høyagtbar oc velfornemme mand Hans Knudsen Svan, borgemester i Vejle i 31 år, døde år 1675 den 20. marts i hans 65de år, oc hans hustru hæderlig oc Gud elskende matrone Johanne Jensdatter, som døde år 1689 den 21. martii i hendes 79 år. I håbet til en ærefulde opstandelse fra de døde. Anno 1690.

Og nedenunder står:
         H.K.S. og derunder vel hans våbenmærke, en svane, og
         J.J.D. og derunder vel hendes slægts mærke, som jeg dog ikke
         har kunnet tyde. [lisnote: en due med olivengren i munden]


Deres søn Claus fortsatte faderens virke og bevarede velstanden. Hvordan den er bevaret gennem svenskekrigen, da svenskere og polakker plyndrede og ødelagde overalt, er ikke let at forstå. Vejle lå lige på alfarvej, hvor de ranede alt både på frem- og tilbagevejen, men der synes ikke at være sket større skade. Men altså Claus var den ledende personlighed i byen gennem et halvt århundrede som hans fader før ham. Han drev også studehandel i stor stil. 1676 havde han foruden sine kreaturer inde i byen 102 stude på græs på Grundet gård og 4 hos Hans Mons i Viuf. I sin tjeneste havde han 2 piger og 2 karle. Hans gård vurderedes til 200 Rigsdaler i 1682. Han lånte byen penge af og til, han blev byfoged 1682.

Hvor Hans Knudsen Svane stammer fra, kan vist ikke konstateres, men han er sikkert af den samme slægt som Sjællands biskop Hans Svane, altså må Hans Svanning 1503-1584, som er født i Svanninge på Fyn være hans bedstefader.

Kildeangivelse: Vejle bys historie.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Knopsvane med unger

Svanehuset i Horsens, beliggende i Fugholm gade. Kilde: http://www.byarkivet-horsens.dk/
Anne Svanes hus i Fugholm gade, Horsens

Billede: Horsens stadsarkiv
Anne S. var datter af den kongelige historiograf og ærkediakon Hans Svanning (1503-84) og Marine Sørensdatter Stage (1539-1615)