Erik Pedersen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Erik Pedersen, ejer af herregården Stubbendrup ved år 1556, den ældste med sikkerhed kendte af slægten og må da antages at være af Uldsaksslægt. Der er dog den mulighed, at han kan være af en anden adelsslægt, og det kan være en af hans sønnekoner, der stammer fra den gamle berømte slægt. Dog regnede man vist ikke ret meget med spindesiden dengang. Da nævnte herregård 1483 ejes af en Henrik Christensen, er der den mulighed, at han har haft en søn Peder Henriksen, som da kan være Erik Pedersens fader, så gåden er nedarvet. Gården, som var en gammel adelsgård, blev dog senere overtaget af en mand af borgerlig herkomst, herredsfoged Peder Lerche.

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Stubbendrup herregård. Kilde Grethe Nielsen.
Stubbendrup Herregård,
nyere tid

Stubbendrup herregård revet ned. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Stubbendrup 2004
Gården lå foran til venstre i forbindelse med alléen