Anne Chrestensdatter

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Anne Chrestensdatter. Begge [samt Olle Jacobsen] døde henholdsvis 6. og 20. januar år 1700. Deres børn var Laurits Olsen, gmd. i Allerslev. (Munkedamsgården 1700 til 1712) Leiregårds gods. Johanne gift med gmd. Søren Michelsen i Glim på Bidstrup gods, Ingeborg gift med gmd. Chresten Hansen i Allerslev på Leiregårds gods, Kirsten 23 år med lovværge svogeren Søren Michelsen i Glim, Maren 19 år, Inger 18 år begge med lovværge svogeren Christen Hansen i Allerslev. Kirsten blev gift med Rasmus Michelsen og overtog gården i Adsergårdene. Disse lå nord for Adsers mølle omtrent ved banen, da gårdene i Alleen blev byggede, blev de flyttet derud, der er de to sidste ved Blæsenborg.

Gift med Olle Jacobsen, gårdmand i Adsergårdene.

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Arbejdsvogn, Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Arbejdsvogn, Frilandsmuseet