Anders Jessen Skomager

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Anders Jessen Skomager i Ribe, hvor han løste borgerskab i 1625, født i landsbyen Gonsager i Vodder sogn i Nordslesvig ca. 1598. Udover at hans fader hed Jes, og at han levede sine sidste år hos sin søn Laurits i Jellinge, kendes der ikke mere om ham. Hans kone

Anne Adsersdatter må være født ved år 1600, og da hun ved sin død, hvis tidspunkt ikke kendes, bliver begravet i Ribe domkirke, må hun være af anset slægt. Navnet Adser er ret sjældent i Ribe på den tid, der er en Adser Brok, som er lensmand på Skodsborghus 1525, og en præst i Jernved hr. Adser ved år 1486, der ejer et hus i Ribe, som han har arvet. Tidligere forekommer en adelsslægt, som ejer jordegods mellem Løgumkloster og Ribe. Anna Adsersdatter magskifter trediedelen af sin gård Kærgård en mølle og en møllebæk med nogen ejendom i Løgtved mark, der tilhørte Løgumkloster 30/3.1280, og ridder Jens Adsersen sælger på sin broder Mielses vegne hans ejendom i Bedsted Torp Arndrup mark, Alslev mark og Bovlundmark til Løgumkloster 11/10.1267. Og Jens og Peder, sønner af Adser Ingridsen billiger, at deres broder Niels Adsersen sælger sit fædrene arvegods i Bedsted Torp, og Arndrup mark til Løgumkloster. Anders Jessen har vel heller ikke været nogen almindelig skomager; Hans datter Dorthe, født 1630 i Ribe, blev viet 19/10.1680 til præsten i Borup-Kommerlev Søren Chrestensen Lemvig, og døde i Ørsted 29/5.1707 hos sin søn, som var sognepræst i Ørsted Daastrup, og præsten i Udbjerg i Tønder Herred 1580 til 1606, Andreas Gonsager. I Jellinge kirkes våbenhus sidder en tavle, hvorpå der står:

Anders Jessen Gonsager født i Vodder sogn i fyrstendømmet Slesvig. Fordum borger i Ribe, hvor hans hustru salig Anne Adsersdatter Ribe i domkirken er begraven. Døde i 1681 i sit 83de ar og hviler her hos sin søns mag. Lauridsens børn, Dorthe, Lene og Catrine, Magdalene, Conrad og deres moder Maren Hansdatter Svane, magister Lauritses første hustru, som døde 1687. æt 39.

Kideangivelser: Ribe kirkebog og Ribe bys protokoller. Danmarks Riges breve.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Skomagerværksted i Frilandsmuseet. Foto: Lis KLarskov Jensen 2004
Skomagerværksted i Frilandsmuseet